english language hrvatski jezik deutchland sprache
logo

Quality aircraft maintenance


service picture one service picture two service picture three
Aero Standard trgovina i usluge d.o.o.
Zadar, Ul. Franje Baruna Trenka 86
Trgovački sud u Zadru
MBS:080539030
Zagrebačka banka d.d. ŽR: HR8623600001102246488
Raiffeisen Bank Austria d.d. Zagreb ŽR:HR7824840081105449163
Privredna Banka Zagreb d.d. Zagreb ŽR:HR1823400091110197206
Temeljni kapital iznosi 214.400,00 kn i uplaćen je u cjelosti
Članovi uprave Marko Kozarić, D.Ćurik i T.Kozarić zastupaju društvo pojedinačno i samostalno