Company details:

Aero standard d.o.o

Franje baruna Trenka 86,

23000 Zadar

Croatia


Contact person:

Tin Kozarić

mail: tkozaric@aerostandard.hr

mob: 00385 91 6230 334

Aero Standard trgovina i usluge d.o.o. Zadar, Ul. Franje Baruna Trenka 86 Trgovački sud u Zadru MBS:080539030 Zagrebačka banka d.d. ŽR: HR8623600001102246488 Raiffeisen Bank Austria d.d. Zagreb ŽR:HR7824840081105449163 Privredna Banka Zagreb d.d. Zagreb ŽR:HR1823400091110197206 Temeljni kapital iznosi 214.400,00 kn i uplaćen je u cjelosti Članovi uprave Marko Kozarić, D.Ćurik i T.Kozarić zastupaju društvo pojedinačno i samostalno